Εγγραφείτε για να λαμβάνετε Newsletter
 
Κέντρο Λογοθεραπείας - Δαμιανίδου Κ. & Οικονόμου Αικ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κέντρο Λογοθεραπείας - Δαμιανίδου Κ. & Οικονόμου Αικ.
 
Γεννηματά Γεωργίου 38
165 62 Γλυφάδα
 
Τηλέφωνο: +302109609889
 
Κινητό τηλέφωνο: +306976973341
 
Ωράριο λειτουργίας
 
 
 
 
 
 

Νέα & Άρθρα από το Κέντρο Λογοθεραπείας - Λογοθεραπευτές Δαμιανίδου - Οικονόμου στη Γλυφάδα

 
Ενημερώσεις
 
ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ
 
Το κάθε παιδί μαθαίνει να μιλά με το δικό του ρυθμό. Υπάρχουν ωστόσο κοινά σημεία σ’ αυτή τη διαδικασία.

2-3 ΕΤΩΝ
 • η ομιλία του είναι περισσότερο κατανοητή από ξένους
 • κατανοεί τις έννοιες ''όλα'' και ''πολλά''
 • ζητά αντικείμενα με το όνομά τους
 • αναγνωρίζει διάφορα μέρη του σώματος
 • εκφράζει την ανάγκη του να πάει τουαλέτα
 • απαντά σε απλές ερωτήσεις
 • ακούει ιστορίες και τραγούδια
 • κάνει ερωτήσεις με 2 λέξεις
 • χρησιμοποιεί στον λόγο του ρήματα, προθέσεις και άρθρα
 • καταλαβαίνει τις έννοιες ''ποιος'', ''γιατί'', πόσα είναι''
 • δημιουργεί προτάσεις με 3-4 λέξεις της μορφής Υ-Ρ-Α
 • έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 500 - 900 λέξεις
 • έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 – 250 λέξεις ή περισσότερες (παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη λεξιλογίου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου)
 • μιλάει δυνατά
 • εμφανίζονται γραμματικά και συντακτικά λάθη
 • παραλείπει ή αντικαθιστά κάποια φωνήματα όταν μιλάει
 • εκφέρει τα μισά φωνήματα της μητρικής του γλώσσας
 • ο λόγος του παιδιού είναι κατανοητός 50 – 75 %

3-4 ΕΤΩΝ
 • ακολουθεί σύνθετες εντολές (2-3 μέρη)
 • καταλαβαίνει αντίθετες έννοιες (πάνω – κάτω, μεγάλο – μικρό)
 • αναγνωρίζει τα αντικείμενα με το όνομά τους και καταλαβαίνει τη λειτουργία τους
 • απαντά και κάνει απλές ερωτήσεις ''ποιος'', ''που'', ''γιατί'', ''τι''
 • εκφράζει συναισθήματα
 • δημιουργεί προτάσεις με 4 – 5 λέξεις
 • έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 1.200 – 2.000 λέξεις
 • έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 800 – 1.500 λέξεις
 • βελτιώνει τα γραμματικά και συντακτικά λάθη
 • χρησιμοποιεί σωστά τον πληθυντικό αριθμό, αντωνυμίες, χρόνους ρημάτων
 • χρησιμοποιεί σωστά τα πρόσωπα ''είμαι'' και ''είναι'' μέσα στις προτάσεις
 • συμμετέχει σε συζητήσεις
 • έχει κατακτήσει την πλειοψηφία των φωνημάτων
 • ο λόγος του παιδιού είναι κατανοητός 80%

4-5 ΕΤΩΝ
 • καταλαβαίνει αριθμούς μέχρι το 3
 • αναγνωρίζει τουλάχιστον 3 - 6 βασικά χρώματα
 • γνωρίζει τη χρήση των αντικειμένων
 • καταλαβαίνει τις έννοιες του χώρου
 • βάζει γεγονότα σε σωστή χρονική σειρά
 • δίνει ολοκληρωμένες απαντήσεις
 • δημιουργεί σύνθετες προτάσεις με 4-8 λέξεις
 • έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο πάνω από 2.800 λέξεις
 • έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 900 – 2000 λέξεις
 • χρησιμοποιεί σωστά τη γραμματική και τη σύνταξη προτάσεων
 • ακούει μία ιστορία και απαντά σε ερωτήσεις
 • αναπαράγει επιτυχώς μία ιστορία
 • περιγράφει τη μέρα του στο σχολείο
 • παράγει τα φωνήματα με ακρίβεια 90%
 
 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΕ ΔΙΓΛΩΣΣΑ ΠΑΙΔΙΑ