Εγγραφείτε για να λαμβάνετε Newsletter
 
Κέντρο Λογοθεραπείας - Δαμιανίδου Κ. & Οικονόμου Αικ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κέντρο Λογοθεραπείας - Δαμιανίδου Κ. & Οικονόμου Αικ.
 
Γεννηματά Γεωργίου 38
165 62 Γλυφάδα
 
Τηλέφωνο: +302109609889
 
Κινητό τηλέφωνο: +306976973341
 
Ωράριο λειτουργίας
 
 
 
 
 
 

Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία Δαμιανίδου - Οικονόμου στη Γλυφάδα

 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
 
Οι μαθησιακές δυσκολίες εντοπίζονται στα παιδιά που παρουσιάζουν μειωμένη σχολική απόδοση σε σχέση με τις νοητικές τους ικανότητες.
Καθώς οι μαθησιακές δυσκολίες σχετίζονται άμεσα με τις απαιτήσεις του σχολείου, εκδηλώνονται συνήθως ως αδυναμία του παιδιού να ανταποκριθεί επαρκώς σε δραστηριότητες γραφής, ορθογραφίας, ανάγνωσης, μαθηματικών συλλογισμών αλλά και στις καθημερινές συναλλαγές ακρόασης – ομιλίας στην τάξη.

Το εύρος των μαθησιακών δυσκολιών είναι πολυποίκιλο. Μία απλή κατηγοριοποίηση των διαφόρων τύπων μαθησιακών δυσκολιών καταλήγει σε τρεις βασικές κατηγορίες.

Πιο συγκεκριμένα οι μαθησιακές δυσκολίες χωρίζονται σε :

  • Δυσκολίες λόγου και ομιλίας : Είναι οι δυσκολίες στην παραγωγή και την κατανόηση του προφορικού λόγου. Αφορούν την άρθρωση, την έκφραση και την κατανόηση του λόγου.
  • Δυσκολίες γραπτού λόγου : Είναι οι δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου, στην ορθογραφία και γενικότερα δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου.
  • Δυσκολίες μαθηματικής σκέψης : Είναι οι δυσκολίες στην αναγνώριση αριθμών και μαθηματικών συμβόλων, στην εκμάθηση της προπαίδειας, στην κατανόηση αφηρημένων μαθηματικών εννοιών και στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.
 
 
 
Η ΔΥΣΛΕΞΙΑ