Εγγραφείτε για να λαμβάνετε Newsletter
 
Κέντρο Λογοθεραπείας - Δαμιανίδου Κ. & Οικονόμου Αικ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κέντρο Λογοθεραπείας - Δαμιανίδου Κ. & Οικονόμου Αικ.
 
Γεννηματά Γεωργίου 38
165 62 Γλυφάδα
 
Τηλέφωνο: +302109609889
 
Κινητό τηλέφωνο: +306976973341
 
Ωράριο λειτουργίας
 
 
 
 
 
 

Λογοθεραπεία Δαμιανίδου - Οικονόμου στη Γλυφάδα

 
Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την αποκατάσταση των διαταραχών

 • Λόγου, δηλαδή την ευρύτερη λεκτική επικοινωνία , είτε προφορική είτε γραπτή.
 • Ομιλίας, δηλαδή την άρθρωση και τη ροή
 • Φωνής, δηλαδή την αλληλεπίδραση του φωνητικού συστήματος του λάρυγγα και των φωνητικών χορδών.
 • Κατάποσης

Η γλωσσική ανάπτυξη κάθε ατόμου συντελείται σε δύο επίπεδα: α) αντιληπτικά, δηλαδή το άτομο να μπορεί να κατανοεί τον προφορικό λόγο και β) εκφραστικά, δηλαδή να μπορεί να εκφράσει αυτά που επιθυμεί.

Η γλωσσική ανάπτυξη αποτελείται από 5 τομείς:

α) Την άρθρωση – φωνολογία, δηλαδή την οργάνωση και σωστή εκφορά των φθόγγων της γλώσσας.

β) Την Μορφολογία, δηλαδή την σωστή χρήση των μορφημάτων, δηλαδή προθέματα και καταλήξεις π.χ καταλήξεις ενικού ή πληθυντικού αριθμού, γένους ή χρόνο ρημάτων.

γ)Την Σημασιολογία, δηλαδή το λεξιλόγιο που έχει κατακτήσει το άτομο και η σωστή χρήση του ανάλογα
με την περίσταση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

δ) Την Πραγματολογία, δηλαδή στην ορθή χρήση της γλώσσας και την εφαρμογή των κοινωνικών κανόνων κατά την επικοινωνία του ατόμου.

ε) Την Σύνταξη , δηλαδή τον σωστό συνδυασμό των λέξεων ώστε να σχηματίσουν προτάσεις.

Η επικοινωνία είναι μια από τις βασικότερες ανάγκες του ανθρώπου. Μέσω του λόγου και της επικοινωνίας , ανταλλάσουμε τις σκέψεις και τις ιδέες μας, εκφράζουμε τα συναισθήματά μας και τις επιθυμίες μας . Ο λόγος είναι ένα από τα πολυτιμότερα μέσα που διαθέτει ο άνθρωπος και συνδέεται άμεσα με τη προσωπικότητα του κάθε ατόμου.

Δεδομένου της σπουδαιότητας της σωστής επικοινωνίας , ο ρόλος του λογοθεραπευτή είναι πολύ σημαντικός σε περιπτώσεις που παρατηρούνται δυσκολίες.

Έτσι λοιπόν, ο λογοθεραπευτής λαμβάνει αρχικά ένα λεπτομερές ιστορικό σχετικά με την ανάπτυξη του παιδιού και καταγράφει τις ανησυχίες των γονέων. Στην πορεία αξιολογεί το παιδί και κρίνει αν χρήζει λογοθεραπευτικής παρέμβασης. Κατόπιν συντάσσει ένα θεραπευτικό πλάνο προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε παιδιού.

Μακροπρόθεσμος στόχος αποτελεί πάντα η ενίσχυση της ικανότητας του ατόμου να επικοινωνεί και η γενίκευση αυτής της ικανότητας στο οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του ατόμου.

Σε πολλές περιπτώσεις είτε παραπέμπει είτε συνεργάζεται άμεσα και με άλλες ειδικότητες (π.χ εργοθεραπευτές, παιδοψυχίατρους, ψυχολόγους, παιδιάτρους κ.ά).

Αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας αποτελεί και η συνεργασία με την οικογένεια και το σχολικό περιβάλλον. Ένας από τους βασικούς ρόλους του λογοθεραπευτή είναι να συμβουλεύει και να υποστηρίζει τους γονείς για τη διαταραχή αλλά και για το πρόγραμμα αποκατάστασης.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Καθυστέρηση λόγου
 • Δυσκολίες στην άρθρωση
 • Τραυλισμός
 • Διαταραχές φωνής
 • Αυτισμός/Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 • Μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία
 • Διαταραχές προσοχής –συγκέντρωσης (ΔΕΠ-Υ)
 • Εξελικτικές αναπτυξιακές διαταραχές.
 • Σύνδρομα
 • Εγκεφαλικά επεισόδια κ.ά