Εγγραφείτε για να λαμβάνετε Neweletter

Κέντρο Λογοθεραπείας - Δαμιανίδου Κ. & Οικονόμου Αικ.

Γεννηματά Γεωργίου 38
165 62 Γλυφάδα

Τηλέφωνο 210 96.09.889
Κινητό τηλέφωνο 6976 97.33.41, 6972 28.36.15

%64%61%6D%69%61%6E%69%64%6F%75%5F%6F%69%6B%6F%6E%6F%6D%6F%75%40%79%61%68%6F%6F%2E%63%6F%6D

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή από 13:00 έως 21:00.

Στην αρχή

Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία Δαμιανίδου - Οικονόμου στη Γλυφάδα


ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Οι μαθησιακές δυσκολίες εντοπίζονται στα παιδιά που παρουσιάζουν μειωμένη σχολική απόδοση σε σχέση με τις νοητικές τους ικανότητες.
Καθώς οι μαθησιακές δυσκολίες σχετίζονται άμεσα με τις απαιτήσεις του σχολείου, εκδηλώνονται συνήθως ως αδυναμία του παιδιού να ανταποκριθεί επαρκώς σε δραστηριότητες γραφής, ορθογραφίας, ανάγνωσης, μαθηματικών συλλογισμών αλλά και στις καθημερινές συναλλαγές ακρόασης – ομιλίας στην τάξη.

Το εύρος των μαθησιακών δυσκολιών είναι πολυποίκιλο. Μία απλή κατηγοριοποίηση των διαφόρων τύπων μαθησιακών δυσκολιών καταλήγει σε τρεις βασικές κατηγορίες.

Πιο συγκεκριμένα οι μαθησιακές δυσκολίες χωρίζονται σε :

 

 • Δυσκολίες λόγου και ομιλίας : Είναι οι δυσκολίες στην παραγωγή και την κατανόηση του προφορικού λόγου. Αφορούν την άρθρωση, την έκφραση και την κατανόηση του λόγου.
 • Δυσκολίες γραπτού λόγου : Είναι οι δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου, στην ορθογραφία και γενικότερα δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου.
 • Δυσκολίες μαθηματικής σκέψης : Είναι οι δυσκολίες στην αναγνώριση αριθμών και μαθηματικών συμβόλων, στην εκμάθηση της προπαίδειας, στην κατανόηση αφηρημένων μαθηματικών εννοιών και στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.
Η ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Η δυσλεξία είναι μία από τις πολλές μαθησιακές δυσκολίες που εκδηλώνεται κυρίως στην ανάγνωση, στη γραφή και στην ορθογραφία. Παρατηρείται κυρίως σε παιδιά όπου δυσκολεύονται υπερβολικά στην ανάγνωση και τη γραφή, παρόλο που μπορεί να υπάρχει φυσιολογική ευφυΐα, κανονικό κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον και καλή εκπαίδευση. (Παγκόσμια Νευρολογική Ομοσπονδία). Δηλαδή είναι μία απροσδόκητη αποτυχία ή πολύ χαμηλή επίδοση στην ανάγνωση και τη γραφή, που δε δικαιολογεί η ηλικία, οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες και το νοητικό επίπεδο του παιδιού.

 

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν τα εξής χαρακτηριστικά στην ανάγνωση:

 

 • Δυσκολεύονται να κατανοήσουν το κείμενο που διαβάζουν, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να διαβάζουν μόνοι τους τα μαθήματα του σχολείου όπως Ιστορία, Γεωγραφία, Θρησκευτικά.
 • Διαβάζουν αργά, με δισταγμό, συλλαβίζοντας και η ανάγνωσή τους δεν έχει ροή.
 • Χάνουν πολλές φορές τη σειρά στο βιβλίο την ώρα που διαβάζουν.
 • Δυσκολεύονται να γυρίσουν από το τέλος της μιας γραμμής στην αρχή της επομένης.
 • Αντιστρέφουν ή αλλάζουν τη σειρά των γραμμάτων σε λέξεις.
 • Συγχέουν τα γράμματα που μοιάζουν οπτικά (π.χ. τ-π, γ-χ)
 • Μαντεύουν λέξεις, παρασυρόμενα από κάποια γνωστή τους συλλαβή ή γράμματα, δηλαδή βλέπουν καντήλι και λένε μαντίλι.
 • Δε χρωματίζουν τη φωνή τους όταν διαβάζουν ή τη χρωματίζουν εκεί που δε χρειάζεται.
 • Δε σταματούν στις τελείες και στο κόμμα (σαν να μη τα βλέπουν).

 

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν τα εξής χαρακτηριστικά στην γραφή και στην ορθογραφία:

 • Αντιστρέφουν τη σειρά των γραμμάτων του αλφαβήτου και τα γράμματα μέσα στις συλλαβές ή τις λέξεις (ρο αντί ορ ή πα αντί απ κ.α.).
 • Κάνουν σύντμηση λέξεων (παίζω αντί παίζοντας).
 • Αντικαθιστούν λέξεις με άλλες (σκλάβος αντί δούλος).
 • Παραλείπουν συνδετικές λέξεις (ο, το, σε, με, και).
 • Έχουν ασυνέπεια στην ορθογραφία μιας λέξης ακόμα και μέσα στην ίδια σελίδα.
 • Παραλείπουν γράμματα στις λέξεις (χμα αντί χώμα ή ποτα αντί πόρτα).
 • Αντιστρέφουν τη σειρά των γραμμάτων σε μία λέξη (λπένω αντί πλένω), ή τα φωνήεντα (εατός αντί αετός) ή όλη τη λέξη (ιζαμ αντί μαζί).
 • Αντικαθιστούν γράμματα σε λέξεις γιατί συγχέουν όσα μοιάζουν ακουστικά (θ-δ, β-φ, γ-χ ).
 • Δεν τονίζουν σωστά ή και καθόλου πολλές λέξεις.
 • Χρησιμοποιούν κεφαλαία γράμματα μέσα στην λέξη (άνεΜος).
 • Όταν γράφουν παρατηρείται αστάθεια στο σχήμα και στην κλίση των γραμμάτων.
 • Κάνουν κακή χρήση των γραμμών και των περιθωρίων.
 • Στην γραφή εκθέσεων δε μένουν στο θεματικό πλαίσιο και το περιεχόμενο είναι περιορισμένο.
 • Δυσκολεύονται να εφαρμόσουν ή να γενικεύσουν τους βασικούς κανόνες ορθογραφίας.
 • Γράφουν αργά.